Hikayemiz

Tarihi olay ve olgular ele alınırken konuya önemli katkı sağlayan vesikalardan birisi de eski resimlerdir. Özellikle fotoğraf makineleri çıkmadan evvel çizilen; resim, gravür, minyatür gibi eserler son derece önemlidir. Bu görsel belgelerden elde edilen bilgiler tarih araştırmalarına yaptığı olumlu katkıyla; derinlemesine incelenmeyi hak eder konumdadır.

Hollanda Rijkmuseum’da daha önceleri "Halep Manzarası" olarak bilinen ancak Prof. Dr. Semavi Eyice tarafından yapılan tetkikler sonucunda resmin Ankara’ya ait olduğu tescillenen yağlı boya bir tablo mevcuttur. Şu an ‘Ankara Manzarası’ ismiyle kayıtlı bu tablo Ankara’nın kültür ve ticaret hayatına katkı sunan görsel bir belge niteliğindedir. Tablo 20. Yüzyıl öncesi Ankara’sına dair varolan en detaylı görsel çalışmadır. Her ne kadar Ankara Manzarası’nın sunduğu bilgilerin büyük kısmı doğru ve net olmasa da üzerinde mutabık kalınan birçok nokta mevcuttur.

Ankara Manzarası Tablosu

Ankara Manzarası Tablosu çerçevesinde yapacağımız belgesel; tablo merkezinde Ankara’nın 19.yüzyıl öncesi tarih ve kültürüne odaklanmaktadır. Ankara’nın kültürel mirasının en önemli unsurlarından olan tiftik keçisi ve sof kumaşına özel olarak yer verilecektir. Aynı zamanda tablodaki mimari yapılara ve dönemin şehir görünümü tablo çerçevesinde ele alınacaktır. Tablonun Ankara için önemine istinaden bizlerde geniş bir araştırma ve taramalarla son derece titiz kaynak taramasını gerçekleştirmekteyiz. Eserin Ankara'nın kültürel mirasının önemli bir yansıması olarak görmekte bu çerçevede belgesel çalışmasını geçmişle gelecek arasında bir köprü olarak görmekteyiz. 

Belgesel fikrinin oluşumu, “Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi, Sof” sergisi kapsamında Hollanda Rijkmuseum, Hollanda Büyükelçiliği, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi ve Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) işbirliği ile tablonun orijinalinin Ankara Rahmi M. Koç Müzesi’ne getirilmesiyle başladı. Tablonun gerçeğini görmenin yarattığı heyecanla yola çıktık. İlgililerin ve yetkililerin bize olan destekleri belgeselin ortaya çıkarılmasına ilişkin isteğimize çok büyük katkı sundu. 

Ankara Manzarası belgeseline başlamamızın ardından Ankara Manzarası Tablosu ve belgeselini tanıtmak amaçlı sosyal medya hesapları açtık. Bu hesaplara olan ilgi bizi daha fazla motive etti. Bu hesaplarda ayrıca Ankara'nın tarihi ve kültürel hafızasında yeri olan unsurlara ve güncel Ankara paylaşımlarına yer vermekteyiz. Açtığımız bu site ile hem belgesel ile ilgili haberleri paylaşıyor hem de Ankara ile ilgili yazılı ve görsel içeriklerle şehre dair ayrıntıların izini sürüyoruz.